20. avgust 2017. - JEDNODNEVNI IZLET
05. avgust 2017. - JEDNODNEVNI IZLET
06. avgust 2017. - JEDNODNEVNI IZLET
30.07. JEDNODNEVNI IZLET

Podzemni Novi Sad

za grupe min. 7 ljudi
jednodnevni izlet, na upit
26.11. jednodnevni izlet