18-25. septembar 2020. - 8 dana / 7 noćenja
Proleće 2020 - 8 dana / 7 noćenja
20-30.06.2020. / 11 dana / 8 noćenja
01-07. avgust.2020.7 dana / 5 noćenja