05-12. decembra 2019. - 8 dana / 7 noćenja
14.02.-19.02., 28.02.-04.03.2020. - 6 dana / 5 noći avionom
29.12.2019.-08.01.2020. 11 dana / 7 noćenja
22-28.11.2019. 8 dana / 5 noćenja

Kina putovanje

od 1020€ + avio takse
14.11. / 11 dana / 8 noćenja