03-09. avgust 2019, 7 dana / 5 noćenja
mart i Prvi maj 7 dana / 5 noćenja
29.12.2018.-8.1.2019. 11 dana / 7 noćenja
21-26. jun 2019. 6 dana / 4 noćenja
21-31.03. i 18-28.04.2018.11 dana / 8 noćenja
29.12-04.01.2019. 7 dana / 5 noćenja