17-20. decembar 2020. 4 dana/ 2 noćenja/ autobusom