7 noćenja
7 noćenja
7 noćenja
5 dana / 4 polupansiona ILI 4 dana / 3 polupansiona