Uz ovaj program važe opšti uslovi organizovanja putovanja Filip travel d.o.o. licenca ministarstva turizma OTP 196/2010. račun br. 160-262406-13