Novogodišnji aranžmani

02-06.01.2019. - 5 dana / 2 noćenja
29.12.-02.01.2018. 5 dana / 2 noćenja
29.12.-02.01.2019. 5 dana / 2 noćenja
29.12.-02.01.2019. 5 dana / 2 noćenja
29.12.2018.-02.01.2019. 5 dana / 2 noćenja
28.12.2018.-02.01.2019. 6 dana / 3 noćenja
29.12.-02.01.2019. 5 dana / 2 noćenja
29.12.2018.-8.1.2019. 11 dana / 7 noćenja
29.12-04.01.2019. 7 dana / 5 noćenja
31.12.-02.01.2019.
29.12.-02.01.2019. 5 dana / 2 noćenja
29.12.2018. – 03.01.2019. 6 dana / 3 noćenja
30.12. - 04.01.2019. 6 dana / 3 noćenja
31.12. - 02.01.2019.
29.12.2018. - 03.01.2019. 6 dana / 3 noćenja
29.12.-03.01.2019. 6 dana / 3 noćenja
30.12.2018. - 01.01.2019. 3 dana/bez noćenja