Novogodišnji aranžmani

29.12.2017.-02.01.2018. 5 dana / 2 noćenja
29.12.2017.-03.01.2018. 6 dana / 3 noćenja
29.12.-02.01.2018. 5 dana / 2 noćenja
31.12.-02.01.2018.
29.12.-03.01.2018. 6 dana / 3 noćenja
29.12.2017. – 03.01.2018. 6 dana / 3 noćenja
30.12. - 04.01.2018. 6 dana / 3 noćenja
29.12.2017. - 03.01.2018. 6 dana / 3 noćenja
01-06.01.2018.
30.12.2017. - 01.01.2018. 3 dana/bez noćenja
NOVA GODINA 2018. 8 dana / 3 noćenja