Trajanje: 29.12.-03.01.2018. 6 dana / 3 noćenja
Lokacija: Meteori - Atina - Mikena
Cena: U PRIPREMI
Rezerviši
 • Atina Nova Godina 2018
  29.12.2017.-03.01.2018. (6 dana / 3 noćenja)
  U PRIPREMI

  PROGRAM PUTOVANJA:
  1.dan (29.12.) BEOGRAD
  Polazak iz Beograda sa dogovorenog mesta U 16:30 h. Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju sa kraćim usputnim odmorima i pauzama radi graničnih formalnosti i odmora.

  2. dan (30.12.) KALAMBAKA – METEORI – ATINA
  U jutarnjim časovima dolazak u Kalambaku – gradić u podnožju Meteora. Poseta fabrici ikona. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak kompleksa manastira Meteora koji je najveći i najznačajniji u Grčkoj posle Svete Gore i poseta jednom od manastira. Nastavak putovanja ka Atini. Dolazak u večernjim časovima. Smeštaj u hotel 3*, u širem centru Atine. Slobodno vreme. Noćenje.

  3.dan (31.12.) ATINA
  Doručak. Nakon doručka polazak na panoramsko razgledanje Atine u pratnji lokalnog vodiča: trgovi Omonija i Sintagma (oko kojih se nalazi centar savremene Atine), prolazak pored Parlamenta, Hadrijanovih vrata, Zevsovog hrama i starog Olimpijskog stadiona, prolazak pored Atinske triologije (Biblioteka, Univerzitet i Akademija). Fakultativno odlazak do drevnog Akropolja – kompleksa antičkih hramova: Propileji, hram boginje Nike, hram boginje Atine Partenon, Karijatide, antička pozorišta… Za one koji ne žele na Akropolj slobodno vreme. Mogućnost fakultativnog odlaska u šetnju “Upoznajmo Atinu”. Povratak u hotel. Priprema za doček Nove Godine. Individualna organizacija uz preporuku vodiča. SREĆNA NOVA GODINA! Noćenje.

  4.dan (01.01.) ATINA –PELOPONEZ(Epidaurus-Napflion-Mikena)
  Doručak. Slobodan dan ili mogućnost fakultativnog celodnevnog izleta na Peloponez. Krenućemo preko Korintskog kanala koji spaja Egejsko sa Jonskim morem. Obilazak Epidaurusa rodnog mesta Apolonovog sina Eskulapa-boga farmacije. Obilazak pozorišta iz 4.v.p.n.ere koje je poznato po svojoj akustičnosti, u kome se i dan danas izvode Sofoklove i Euripidove tragedije. Nastavak putovanja do Napfliona nekadašnje prestonice Grčke. Slobodno vreme do nastavka putovanja ka Mikeni. Obilazak Atrejeve riznice i ulazne kapije Mikene, Lavlja vrata ukrašena prvim reljefom na grčkom tlu, kiklopske zidine…Povratak u Atrinu. Mogućnost fakultativnog odlaska na grčko veče (repriza dočeka Nove Godine u jednoj od grčkih taverni na Plaki). Noćenje.

  5.dan (02.01.) ATINA – PIREJ-VULJAGMENI-GLIFADA
  Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju ili mogućnost fakultativnog obilaska najveće grčke luke Pirej. Poseta eskluzivnog letovališta Vuljagmeni (Vouliagmeni). Slobodno vreme za šetnju glavnom promenadom..Nastavak izleta do Glifade, otmenog dela Atine sa svojim prelepim plažama i restoranima. Mogućnost šopinga u novom tržnom centru (www.themallathens.gr ). Slobodno vreme upo povratku u Atinu. Nastavak puta za Srbiju. Noćnja vožnja kroz Grčku i Makedoniju.

  6. dan (03.01.) BEOGRAD
  Dolazak u Beograd u ranim prepodnevnim časovima. Kraj usluga.

  Atina usrks
  Atina Nova Godina 2018
  29.12.2017.-03.01.2018. (6 dana / 3 noćenja)
  U pripremi
  Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate

  Način plaćanja:
  – Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA BOREAS TRAVEL-a
  – Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina

  Aranžman obuhvata:
  – Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji.
  – Smeštaj u Atini u hotelu 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama na bazi 3 noć / dor. – doručak (doručak na bazi švedskog stola). Hoteli se nalaze u širem centru Atine.
  – Usluge licenciranog vodiča – pratioca na putovanju.
  – Troškovi organizacije putovanja.

  Aranžman ne obuhvata:
  Fakultativne izlete:
  – Šetnja ˝Upoznajmo Atinu˝ 10 eur
  – Akropolj & The Mall of Athens (ulaznica za Akropolj i razgledanje u pratnji lokalnog vodiča) 35€;
  – Izlet na Meteore 20€ (ulaznica za posetu jednog od manastira uključena u cenu izleta);
  – Grčko veče u tavern na Plaki 35€;

  – Izlet do Peloponeza sa ulaznicama za Epidaurus i Mikenu 55€
  – Paket izleta bez grčke večeri (izlet Meteori, šetnja “Upoznajmo Atinu”, Akropolj ,izlet Peloponez) iznosi 100€.
  – Za sve izlete / minimum je 25 putnika.

  – Troškove obaveznog međunarodnog zdravstvenog osiguranja;
  – Doplata za jednokrevetnu sobu – min 45€, radi se na upit.
  – Fakultativne izlete

 • NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:
  Hotel Iniohos 3* https://www.iniohoshotel.gr/ nalazi se u centru Atine, na trgu Omonija. Hotel ima restoran, bar. Sadrži 1/2 i 1/3 sobe sa kupatilom, tv-om, telefonom. Doručak je na bazi švedskog stola.

  Napomene u vezi smeštaja:
  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.
  Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.Agencija zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije.

  Napomene:
  – Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate.Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
  – Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…) Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu. Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. FELIX TRAVEL zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje. U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u programu.
  – U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
  -Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
  Aranžman je rađen na bazi minimum 55 prijavljenih putnika.

  UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZATORA PUTOVANJA AGENCIJE BOREAS TRAVEL
  LICENCA MINISTARSTVA TURIZMA OTP 16/2016.