Beč Nova Godina
Trajanje: 30.12.2018. - 01.01.2019. 3 dana/bez noćenja
Lokacija: Beč
Cena: od 35€
Rezerviši

 • Beč Nova Godina 2019
  30.12.2018. – 01.01.2019.
  3 dana autobusom bez noćenja

  BEČ – Valcer, Saher torta, balovi, bečka filharmonija, simbolizuju prestonicu Austrije – BEČ. Moramo pomenuti i prelepu gotsku katedralu Stephansdom iz 13. Veka. Prošetajmo do Hofburga, carske palate iz koje su Habzburzi širili svoj politčki uticaj ili do Šenbruna, letnje rezidencije sa 1440 soba u kojoj su se odmarali. Fascinantni parlament, zgrada Opere i Rasthaus oduzima nam dah. Primer Art Nouveau arhitekture nose pečat čuvenih secesionista poput Gustav Klimta i Egona Šilea. Upoznajte Beč iz jedne sasvim posebne perspektive u Novogodišnjoj noći.

  PROGRAM PUTOVANJA:

  1.DAN 30.12.2018. BEOGRAD – Polazak autobusa iz Beograda sa turističkog termnala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta na autoputu Beograd – Niš, u 20:00h. Noćna vožnja kroz Srbiju i Mađarsku sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

  2.DAN 31.12.2018. BEČ – Dolazak u Beč. Panoramsko razgledanje grada u pratnji pratioca grupe:  Ring, Opera, Hofburg, Trg Marije Terezije, Parlament, Rathaus (jedna od najlepših Gradskih kuća u Evropi), Univerzitet, Burg Teatar, Katedrala Sv. Stefana, Kunsthaus, Belvedere. Povratak u istorijski centar Beča i šetnja kroz pešačku zonu: Katedrala Sv. Ištvana, Stefans platz, Kertne strasse, Maria Terezia platz…a zatim slobodno vreme za individualna razgledanja i šetnju čuvenom Kerntner ulicom (glavnom trgovačkom i pešačkom ulicom) ili mogućnost fakultativnog odlaska do dvorca Šenbrun – poseta ovom prelepom dvorcu. Slobodno vreme za uživanje u čarobnoj novogodišnjoj atmosferi i euforiji i priprema za DOČEK NOVE 2018. GODINE. Beč je jedan od najlepših gradova u vreme novogodišnjih praznika i može se pohvaliti sa čarobnim novogodišnjim vašarom-CHRISTMARKT. Povratak za Beograd u dogovoreno vreme oko 02:20h.

  3.DAN 01.01.2019. BEČ – BEOGRAD – Lagana vožnja sa kraćim pauzama za odmor i obavljanje graničnih formalnosti.
  Dolazak u Beograd, na turistički terminal, u podnevnim satima.

  Beč Nova Godina 2019
  30.12.2018. – 01.01.2019.
  3 dana autobusom bez noćenja

  Cena aranžmana 49 EUR
  Promo cena 35 EUR

  Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

  Način plaćanja:
  – prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30%, ostatak najkasnije 15 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama)
  – prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 40%, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja
  – latnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

  Aranžman Beč Nova Godina 2019 obuhvata:
  – prevoz turističkim autobusom audio,video oprema i klimom,
  – razgledanje Beča drugog dana programa (bez ulaznica),
  – uslugu tehničkog pratioca,
  – troškovi organizacije i vođstvo puta.

  Aranžman Beč Nova Godina 2019 ne obuhvata:
  – ulaznice za posetu muzejima i lokalitetima,
  – individualne troškove tokom puta,
  – međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
  – doček Nove godine
  Fakultativni izleti (min 30 osoba):
  – prevoz do Šenbruna sa ulaznicom (Imperijal tura) – 20 eur

 • NAPOMENE:
  svaka promena programa putovanja Beč Nova Godina od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
  Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja Beč Nova Godina, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
  obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
  putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
  minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana Beč Nova Godina je najkasnije 5 dana pre polaska.
  upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
  raspored sedenja u autobusu po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
  Uz program Beč Nova Godina važe Opšti uslovi putovanja – Omniturs DOO, Beograd, licenca Ministarstva turizma OTP 235/2010.