Beč Nova Godina
Trajanje: 30.12.2018. - 01.01.2019. 3 dana/bez noćenja
Lokacija: Beč
Cena: od 39€
Rezerviši
 • Beč Nova Godina 2019
  30.12.2018. – 01.01.2019.
  3 dana autobusom bez noćenja

  BEČ – Valcer, Saher torta, balovi, bečka filharmonija, simbolizuju prestonicu Austrije – BEČ. Moramo pomenuti i prelepu gotsku katedralu Stephansdom iz 13. Veka. Prošetajmo do Hofburga, carske palate iz koje su Habzburzi širili svoj politčki uticaj ili do Šenbruna, letnje rezidencije sa 1440 soba u kojoj su se odmarali. Fascinantni parlament, zgrada Opere i Rasthaus oduzima nam dah. Primer Art Nouveau arhitekture nose pečat čuvenih secesionista poput Gustav Klimta i Egona Šilea. Upoznajte Beč iz jedne sasvim posebne perspektive u Novogodišnjoj noći.

  PROGRAM PUTOVANJA:

  1.DAN 30.12.2018. BEOGRAD – Skup putnika na parkingu Sava Centar u 18:30h. Polazak u 19h. Noćna voznja preko Mađarske do Austrije sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

  2.DAN 31.12.2018. BEČ – U jutarnjim časovima dolazak u Beč. Panoramsko razgledanje grada sa stručnim vodičem: Hofburg, Parlament, Gradska kuća, Opera, Kertner strasse, Karlova crkva… Slobodno vreme za uživanje u čarobnoj novogodišnjoj atmosferi i euforiji i priprema za DOČEK NOVE 2019. GODINE. Beč je jedan od najlepših gradova u vreme novogodišnjih praznika i može se pohvaliti sa čarobnim novogodišnjim vašarom – CHRISTMARKT. Povratak za Beograd u dogovoreno vreme oko 02:00h.

  3.DAN 01.01.2019. BEČ – BEOGRAD – Dolazak u Beograd u podnevnim satima.

 • Beč Nova Godina 2019
  30.12.2018. – 01.01.2019.
  3 dana autobusom bez noćenja

  Cena aranžmana 49 EUR
  Promo cena 39 EUR
  Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate

  Način plaćanja:
  – Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana,
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA BOREAS TRAVEL-a,
  – Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina.

  Aranžman Beč Nova Godina 2019 obuhvata:
  – Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu
  – Stanični vaučer 50 rsd po osobi (uplaćuje se u agenciji)
  – obilaske prema programu,
  – usluga predstavnika agencije/vodica,
  – troskove realizacije programa.

  Aranžman Beč Nova Godina 2019 ne obuhvata:
  – Medjunarodno zdravstveno osiguranje,
  – Individualne troskove putnika.

  NAPOMENE:
  NE POSTOJI MOGUĆNOST ODABIRA SEDIŠTA. Agencija pravi raspored sedenja, uzimajući u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
  – Dozvoljeni prtljag jeste 1 putna torba čija dimenzija – dužina+širina+visina ne prelazi 158cm. Maksimalna težina prtljaga je 20 kg.
  – Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete. Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.
  – Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…)
  – Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
  – Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.
  – Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….
  – Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.
  – Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. Boreas travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.
  – Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.
  – Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.
  – Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje.
  – U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.
  – Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.
  – Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u program.
  – U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
  – Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja Beč Nova Godina.
  Uz program Beč Nova Godina važe Opšti uslovi putovanja – Boreas Travel DOO, Beograd, licenca Ministarstva turizma OTP 16/2016.