Mostar putovanje Mostar aranžman
Trajanje: U PRIPREMI 5 dana / 2 noćenja
Lokacija: Mostar, Kravice, Počitelj, vrelo Bune, Jablanica, Konjic
Cena: U PRIPREMI
Rezerviši
 • Titov bunker i Hercegovina putovanje

  U PRIPREMI
  5 dana / 2 noćenja, autobusom

  1. Dan: BEOGRAD

  Polazak sa Novog Beograda, preko puta TC Ušće – Savska strana, sa okretnice autobusa 43, pored Brankovog mosta, oko 21 sat. Noćna vožnja kroz Srbiju i Bosnu i Hercegovinu uz usputna zadržavanja za odmor i obavljanje graničnih formalnosti.

  2. Dan: MOSTAR

  Dozalak u *Mostar. *Razgledanje Mostara i slobodno vreme za kafu i doručak. U popodnevnim časovima okupljanje i smeštaj u hotel (ako postoji mogućnost ranijeg ulaska u sobe – prvo smeštaj u hotel pa obilazak grada). Slobodno vreme. Opcioni organizovani odlazak na večeru u restoranu domaće kuhinje na reci Neretvi. Noćenje.

  3. Dan: BLAGA HERCEGOVINE: – KRAVICE – POČITELJ – VRELO BUNE (BLAGAJ)

  Doručak. Slobodno vreme u Mostaru ili fakultativni celodnevni izlet do prelepih vodopada Kravice*, srednjovekovnog grada Počitelj* i Blagaja, gde Buna izvire* podno tvrđave hercega Stefana. Vožnja ka Kravicama. Obilazak ovog parka prirode, potom slobodno vreme za uživanje u pridodi. Nastavak vožnje do grada Počitelj. Razgledanje grada i slobodno vreme za kafu ili obilazak stare tvrđave. Polazak do Vrela Bune, uz usputni obilazak manastira Žitomislići*. Olazak do vrela Bune i slobodno vreme za ručak i uživanje. Povratak u Mostar u popodnevnim satima. Slobodno veče u gradu. Noćenje.

  4. Dan: MOSTAR – JABLANICA – KONJIC

  Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska ka Beogradu (oko podneva). Odlazak do Jablanice i obilazak mosta na Neretvi*. Nastavak vožnje do Konjica. Slobodno vreme ili Fakultativni obilazak Titovog atomskog bunkera*. Kasno popodne polazak za Beograd i noćna vožnja kroz Bosnu i Hercegovinu i Srbiju uz pauze za odmor i granične formalnosti.

  5. dan BEOGRAD

  Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

  Preuzmite čitav program u PDF-u. Uz njega važi cenovnik broj 1. od 03.09.2018.

  Titov bunker i Hercegovina putovanje

  U PRIPREMI
  Cena aranžmana U PRIPREMI

  Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate

  Način plaćanja:
  – Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA BOREAS TRAVEL-a
  – Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina

  Aranžman Titov bunker i Hercegovina putovanje obuhvata:

  – Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja;
  – Obilazak, Mostara, Jablanice i Konjica prema programu,
  – 2 noćenja sa doručkom u ½ sobama sa kupatilom u vili Polonia u Mostaru,
  – Usluge vodiča u svakom autobusu,
  – Troškove organizacije putovanja.

  Aranžman Titov bunker i Hercegovina putovanje ne obuhvata:

  Fakultativne izlete:
  – Večera u restoranu domaće kuhinje uz rkeu Neretvu 1500 dinara po osobi;
  – Izlet do vodopada Kravica , tvrđave Počitelj i vrela Bune – 20 EUR po osobi (autobuski prevoz, ulaznice za Kravice, ulaznice za vrelo Bune);
  – Obilazak Titovog atomskog bunkera sa lokalnim vodičem – 15 EUR po osobi.

  – Međunarodno zdravstveno putno osiguranje (izdaje se u agenciji) ~1€ po danu po osobi;
  – Doplata za jednokrevetnu sobu – isključivo na upit;
  – Individualne troškove putnika.

 • Mostar Razgledanje Starog mosta, Krive ćuprije, kule oko Starog mosta, Tabhane, ulice Kujundžiluk…

  Kravice Vodopad Kravica, predstavlja veliki bigarni vodopad na reci Trebižat, u kraškom delu BiH. Visine je oko 25 metara, dok je prečnik jezera u njegovom podnožju 120 metara. Kravica predstavlja popularno izletište i plivalište i često je posećen od strane turista iz Mostara, Međugorja i Dubrovnika. U blizini vodopada smeštena je i mala pećina sa stalaktitima od kalcijum karbonata, kao i stara vodenica i jedrenjak.

  Počitelj je neobičan gradić orijentalnog stila na levoj obali Neretve. Pored izvanredne arhitekture, sa građevinama nastalim u periodu od 400 godina osmanlijske uprave, Počitelj obuhvata i najstariju umetničku koloniju jugoistočne Evrope.
  Vrelo Bune i Blagaj Vrelo Bune nalazi se podno srednjevekovnog Blagaja, nedaleko od Mostara. Vrelo tj. izvor reke Bune je jedno od najvećih vrela u Evropi. U jednoj sekundi izvor daje 30 metara kubnih vode! Naročito je interesantno mesto na kom voda izvire, iz dubine pećine u visokoj klisuri u podnožju brda Hum.

  Manastir Žitomislići, iz 15. veka i značajan je kao jedan od najstarijih centara širenja pismenosti u Hercegovini. Zadužbina je stare plemićke porodice Miloradović. Deo ove porodice iselio se u Rusiju gde su sticali oficirske činove, postajali kozačke starešine, a jedan od njih postao i gubernator Male Rusije (Ukrajine). Svoju postojbinu i poreklo nisu nikad zaboravili.

  Jablanica Tu se nalazi spomen kompleks Bitke na Neretvi i ostaci mosta srušenog 1968. god. za potrebe istoimenog fimla.

  Titov atomski bunker u Konjicu građen je tajno od 1953. do 1979., pod nazivom DO ARK da bi se u slučaju atomske katastrofe tu sklonili Tito, negova porodica i njegovi najbliži saradnici. Ovaj impozatni prostor zauzima oko 6.500 m2, na 300 m ispod zemlje. Bunker je građen sa namerom da u slučaju atomskog rata, funkcioniše i kao sklonište državnog vrha i centar vojnih operacija. Objekat, koji podseća na lavirint, sa više od 100 prostorija i potpuno sačuvanim inventarom (brojni rezidencijalni prostori, sala za konferencije, kancelarija i predsednički blok), mogao je obezbedi nesmetan život 350 ljudi tokom 6 meseci. Izgradnja je koštala oko 4,6 milijardi $. Do 90-ih godina je postojanje bunkera bila je najstrože čuvana vojna tajna.

  Napomene:
  Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 19 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
  Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
  Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
  U slučaju rezervacije više od 5 mesta istovremeno, molimo vas da kontaktirate našu poslovnicu kako bi proverili da li ima dovoljno mesta.
  Program Titov bunker i Hercegovina putovanje rađen je na bazi 30 putnika koji plaćaju punu cenu. Organizator zadržava pravo da u slučaju nedovoljnog broja putnika otkaže putovanje ili izvrši korekciju cene.

  Uz program Titov bunker i Hercegovina putovanje važe Opšti uslovi putovanja ogranizatora putovanja – Boreas Travel DOO, Beograd, licenca Ministarstva turizma OTP 16/2016.