Krakov Prvi maj
Trajanje: 29.12.2018. – 03.01.2019. 6 dana / 3 noćenja
Lokacija: Krakov
Cena: 119 €
Rezerviši
 • Krakov Nova Godina 2019

  29.12.2018.-03.01.2019.
  6 dana / 3 noćenja, autobusom

  Krakov koga možemo nazvati i „grad muzej“ je jedan od najstarijih i najvećih gradova u Poljskoj, administrativni, kulturni, obrazovni, industrijski i turistički centar regije. Nalazi se na obalama reke Visle i u podnožju grada Vavel na jugu Male Poljske. Takođe je poznat kao naučni i umetnički centar Poljske, mnogi ga smatraju srcem Poljske. Prekrasan, nekadašnji glavni grad, na prvi pogled oduševiće vas svojim pitomim izgledom i mnogim znamenitostima. Netaknut u II Svetskom ratu, stari deo grada prepun crkvi i muzeja, sa dominantnim kraljevskim dvorcem Wawelom, podseća na slavne dane viševekovnog sedišta poljskih kraljeva. Osim mnogih mesta u samom gradu koje treba posetiti, nedaleko se nalazi i rudnik soli Wieliczka, kao i ozloglašeni Auschwitz.Grad posebne atmosfere i izuzetno toplih i gostoljubivih ljudi, grad za istraživanje, provod i šetnju u prošlost. Pridružite nam se u novogodišnjoj avanturi i otkrijte magični Krakov.

  PROGRAM PUTOVANJA:
  1.dan 29.12.2018. BEOGRAD – KRAKOV – Polazak autobusa iz Beograda sa turističkog terminala, koji se nalazi u sklopu Autocentra Lasta na autoputu Beograd – Niš, u 19:00h. Prijem putnika i polazak autobusa iz Novog Sada, sa parkinga kod Lokomotive, u 20:00h. Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

  2.dan 30.12.2018. KRAKOV – Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Smeštaj u hotel . Slobodno popodne za odmor, individualnu šetnju i upoznavanje grada. Obilazak brda Vavel sa kraljevskim dvorcem i katedralom, stari srednjovekovni gradski trg Rinek sa zvonikom – među najvećim u Evropi, katedrala Sv. Marije, Barbakan, Univerzitet Jagielo iz XIV veka, Cvetna vrata, ulica Kanonička sa zgradama iz XIV veka. Uveče organizovan fakultativni odlazak u diskoteku. Povratak u hotel.  Noćenje.

  3.dan 31.12.2018. KRAKOV Doručak. Slobodno vreme za individualnu šetnju i razglednje grada. Mnoštvo prodavnica , kafića, pivnica i restorana će upotpuniti užitak šetnje ovim gradom.  Povratak u hotel. Fakultativni odlazak na doček Nove godine u jednu od diskoteka.  *DOČEK NOVE GODINE*.
  Povratak u hotel. Noćenje.

  4.dan 01.01.2019. KRAKOV – VELIČKA- KRAKOV – Doručak. Nakon doručka fakultativnI odlazak do Veličke – najvećeg rudnika soli u Evropi. Ovo fascinantno mesto datira joz iz XII veka. Zadiviće Vas čudesni grad lavirinata, uskih hodnika, džinovskih pećina, podzemnih jezera pod zemljom, neverovatne akustike. U kapeli svete Kinge na dubini od 101 m, redovno se održavaju koncerti simfonijskog orkestra Krakova. Sa svoda se spušta pet prekrasnih lustera izgrađenih od soli i kristala, koji igrom svetlosti i senke, uz odsjaj soli svuda po zidovima, daju nestvarno čaroban prizor. Tu su i najstariji muzej rudarstva na svetu, restorani, skulpture od soli… Povratak u Krakov. Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. Noćenje.

  5.dan 02.01.2019. KRAKOV – AUŠVIC – BEOGRAD – Doručak. Napuštanje hotela i slobodno vreme u Krakovu ili fakultativni odlazak u Aušvic, najveći i najozloglašeniji koncetracioni logor iz Drugog svetskog rata koji se od 1979. godine nalazi pod zaštitom UNESCO-a. Višečasovni obilazak logora u pratnji lokalnog vodiča. Povratak u Krakov. Slobodno vreme do polaska za Beograd. Noćna vožnja preko Slovačke i Mađarske sa usputnim kraćim zadržavanjima radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

  6.dan 03.01.2019. BEOGRAD – Dolazak u Beograd, na turistički terminal, u ranim jutarnjim satima.

  Krakov Nova Godina 2019

  29.12.2018.-03.01.2019.
  Cena aranžmana 139 EUR

  Promo cena 119 EUR

  Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate

  Način plaćanja:
  – prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 30 %, ostatak najkasnije 15-10 dana pre puta (gotovinski ili platnim karticama),
  – prilikom rezervacije, plaća se akontacija u iznosu od 40 %, ostatak na rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle realizovanog putovanja,
  – platnim karticama – VISA, VISA ELECTRON, MASTER, MAESTRO, DINA, u skladu sa naznačenim uslovima plaćanja.

  Aranžman Krakov Nova Godina 2019 obuhvata:
  – prevoz turističkim autobusom sa audio, video opremom i klimom,
  – smeštaj u Krakovu u Hotelu Ibis Budget , u standardnim dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, a bazi tri noćenja sa doručkom, – ishrana u hotelu – doručak-švedski sto (buffet-servis)/ usluga samoposluživanja u skladu sa hotelskim pravilima,
  – usluga predstavnika agencije/vodiča pratioca
  – organizacija i vođstvo puta.

  Aranžman Krakov Nova Godina 2019 ne obuhvata:
  – ulaznice za posete i obilaske muzeja, objekata i lokaliteta,
  – fakultativne izlete,
  – međunarodno putno zdravstveno osiguranje,
  – individualne troškove putnika,
  – doplata za jednokrevetnu sobu 65 eur,
  – doček Nove godine.

  Fakultativne izlete (min 30 osoba):
  – Aušvic : 25 eur,
  – Rudnik Soli : 30 eur,
  – Ulaznica za diskoteku za sve tri noći – paket : 25 eur,
  (30.12 -10 eur, 31.12.- 20 eur, 01.01- 10 eur)

  Napomene:

  NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

  Smeštaj: Hotel Ibis Budget Bronovice www.ibisbudget.com
  ( ili slican- iste kategorije i priblizno iste lokacije)
  Hotel Ibis Budget se nalazi 15 minuta od centra grada. Ispred hotela staje linija gradskog prevoza.
  Hotel poseduje dvokrevetne i trokrevetne sobe, standardno opremljene.

  Agencija zadržava pravo da, u zavisnosti od broja i vremena prijavljivanja putnika, a u skladu sa hotelskim rezervacionim pravilima i rokovima, smeštaj organizuje u nekom drugom hotelu iste ili više kategorije, i na istoj lokacijskoj udaljenosti od centra grada.
  Zvanična potvrda hotela u kom  će biti obezbeđen smeštaj za grupu, na bazi navedene usluge, u skladu sa najavljenom kategorijom i lokacijom, dobija se najranije 5 dana pred polazak na putovanje.
  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 h (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 h. U pojedinim smeštajnim objektima treći ležaj može biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet.
  Hoteli iz programa se nalaze u širim gradskim zonama navedenih gradova, ukoliko u programu nije drugačije naznačeno! Treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja ne rade.

  NAPOMENE:
  Svaka promena programa putovanja Krakov Nova Godina 2019 od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
  organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
  smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Poljske.
  u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
  Organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja Krakov Nova Godina 2019, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
  obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
  putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
  minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 65. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana Krakov Nova Godina 2019 je najkasnije 5 dana pre polaska.
  upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza –  “tax free”.
  raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće.
  Uz program Krakov Nova Godina 2019 važe Opšti uslovi putovanja – Boreas Travel DOO, Beograd, licenca Ministarstva turizma OTP 16/2016.