Venecija 2 noćenja
Trajanje: PROLEĆE 2018 5 dana/ 2 noćenja
Lokacija: Venecija - Padova - Vićenca - Verona
Cena: U PRIPREMI
Rezerviši
 • Venecija 2 noćenja

  PROLEĆE 2018 (praznuje se neradno)
  5 dana / 2 noćenja, autobusom

  PROGRAM PUTOVANJA:
  1. DAN BEOGRAD Polazak sa parkinga u bloku 42, preko puta OTC Buvljaka u 19:00 časova skup putnika je u 18:00h. Noćna vožnja kroz Srbiju, preko Hrvatske i Slovenije sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora.

  2. DAN – PUNTA SABIONI – Dolazak u luku Punto Sabbione u jutarnjim časovima. Fakultativna vožnja brodom do Venecije – bivše Mletačke Republike koja sa svojih 118 ostrva, 400 mostova i čuvenim kanalom Grande dominira Jadranom. Pešačko razgledanje Venecije u pratnji stručnog vodiča…Piazza San Marco, Duždeva palata, Campanila, čuveni most Rialto, i saznajte kako je “most uzdaha” dobio ime… Slobodno vreme za uživanje u čarima Kraljice Jadrana. Nastavak putovanja prema hotelu ( regija Veneto ). Smeštaj u hotel. Noćenje.

  3. DAN – PADOVA – VIĆENCA
  Doručak. Fakultativni izlet u Padovu i Vićencu. Dolazak u Padovu, grad u kom su svoj pečat ostavili cuveni umetnici pout Donatela, i Djota. Šetnja sa stručnim vodičem. Obilazak grada: Trg Prato dela Vale (jedan od najlepših u Italiji), Il Santo-Bazilika Sv. Antuna, Palazzo della Regione-gradska većnica, Krstionica, Caffe Pedroki (u njemu su svojevremeno kafu pili Balzak i Lord Bajron).Slobodno vreme. Nastavak puta ka Vićenci, gradu u kome je čuveni arhitekta Andrea Paladi ostavio svoj pečat… Obilazak grada čuvenog Andrea Paladia: Bazilika Paladijana, Teatro Olimpiko, Crkva Santa Marija dela Corona u kojoj je i sahranjen čuveni arhitekta Paladio. Povratak u hotel.Noćenje.

  4.DAN – VERONA – Doručak. Nakon doručka fakultativni polazak za Veronu. Grad večne ljubavi, čuven po Šekspirovoj drami Romeo i Julija čija je tragična ljubav opisana u istoimenom delu…u ovom gradu umetnosti je sačuvanao više od 50 crkava romanskog, gotskog i renesansnog stila Poseta Verone. Žasto Verona? Zato što je romantičan grad, pun šarma, u kome ćemo upoznati sve njegove kulturno-istorijske spomenike. U Veroni svakako treba videti i grobnice porodice Skaligeri… Obilazak sa stručnim vodičem Piazza Bra, Piazza Erbe, Piazza Signori, Most Ponte Pietro, Julijina kuća… Slobodno vreme do večernjih časova kada je planiran povratak za Beograd.

  5. DAN – BEOGRAD
  Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima

  Venecija 2 noćenja
  PROLEĆE 2018
  Cena aranžmana U PRIPREMI  

  Plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke na dan uplate

  Način plaćanja:
  – Gotovinsko plaćanje: 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 15 dana pre početka aranžmana
  – Preko računa: uz profakturu izdatu od strane TA BOREAS TRAVEL-a
  – Karticama: Visa, Master, Maestro, Dina

  Aranžman Venecija 2 noćenja obuhvata:
  – Prevoz autobusom turističke klase (AC/DVD),
  – Smeštaj u oblasti Veneto (Noventa di Piave, San Dona di Piave…) usluga na bazi dva noćenja sa doručkom (doručak kontinentalni),
  – Smeštaj u 1/2 , 1/2+1 sobama,
  – Usluga turističkog vodiča,
  – Troškove realizacije programa,

  Aranžman Venecija 2 noćenja ne obuhvata:
  Fakultativne izlete:
  – Povratnu kartu za brodić u Veneciji – 15 EUR, deca do 12 godina 10 EUR,
  – Padova i Vićenca – 20 EUR odrasli, deca do 12 godina 10 EUR,
  – Obilazak Verone – 20 EUR,
  – Cena paketa Padova, Vićenca, Verona je 35 EUR (minimum 30 prijavljenih putnika)

  – Individualne troskove putnika,
  – Doplata za jednokrevetnu sobu iznosi 40 EUR,
  – Boravišnu taksu u zavisnosti od grada,
  – Međunarodno zdravstveno osiguranje.

 • Kraljica Jadrana, pristanište i čuveno turističko mesto u severoistočnoj Italiji, na Jadranskom moru, sa oko 270.000 stanovnika. Venecija je u srednjem veku bila najvažniji grad na svetu i najveće trgovište Evrope između njenog Zapada i Istoka. Grad je i poznat kao dugogodišnja prestonica nadasve čuvene Mletačke republike.Venecija je jedinstven grad na svetu, izgrađena je na 118 malih ostrva u laguni, na ušću reke Brente u Venecijansku lagunu, sa kanalima umesto ulica. Duž kanala nalazi se niz crkava i palata prvorazredne vrednosti, koji čine jedinstven urbani sklop…

  Vićenca – Grad u kome je čuveni arhitekta Andrea Paladi ostavio svoj pečat..
  Padova – Univerzitetski grad u kom su svoj pečat ostavili čuveni umetnici poput Donatela, i Đota.

  Verona – Grad večne ljubavi, čuven po šekspirovoj drami Romeo i Julija čija je tragična ljubav opisana u istoimenom delu. U ovom gradu umetnosti je sačuvanao više od 50 crkava romanskog, gotičkom i renesansnog stila, kao i vanredno očuvana arena/koloseum iz doba Rimskog carstva.

  NAZIV I OPIS SMEŠTAJA:
  Hotel Athene 3* nalazi se u centralnom delu Lido di Jesola, poseduje privatan parking, terasu sa barom, restoran. Sobe 1/2 i  1/3  su sa tuš kabinom,tv-om, telefonom, Doručak je kontinentalni švedski sto.

  NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC.
  Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.Organizator ne može uticati na spratnost smeštaja i poziciju sobe. Raspodela soba se vrši na recepciji hotela . Organizator će proslediti želje i zahteve putnika hotelu ali nije u mogućnosti da garantuje za iste. Kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doručak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja.
  Agencija zadržava pravo zamene navedenih hotela sličnim hotelima, iste kategorije.
  NAPOMENE:
  – Agencija pravi raspored sedenja , uzimajući u obzir  starija lica , porodice sa malom decom, trudnice kao i vreme uplate.Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu moguće.
  – Cene fakultativnih izleta su podlložne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 25 putnika. U slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, organizator izleta tj. ino-partner zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate,te se organizator ne može smatrati odgovornim za fakultativne izlete.Prema pravilima organizatora fakultativnih izleta ( ino-partnera) naknadno odustajanje već prijavljenih putnika ne podleže povraćaju uplaćenih sredstava.  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilaska, termina polaska…)  Putnici koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucujama, savetujemo da se putem internet informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu. Predviđeni raspored privremenog zaustavljanja: zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3-4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteteta stajališta i uslova na putu.Organizator putovanja zadržava pravo promene sadržaja programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta, radovi na putu….Za sve ove slučajeve, ukoliko na strani putnika dođe do bilo kakve štete i/ili nepredviđenih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, organizator putovanja ne snosi odgovornost već celokupan iznos  štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik.Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administrativni troškovi organizatora putovanja. FELIX TRAVEL zadržava  pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor. Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike  u ceni.Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja na punoletno lice –pratioca.Pogranične službe prilikom pasoške kontrole mogu zatražiti od putnika da pokaže novčana sredstva (kartice , gotovina…), kao i međunarodno zdravstveno osiguranje. U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme  potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i palćanju viziranja će naknadno biti obavešteni.Proveriti 2 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa.Putnici koji nisu državljani Srbije obavezni su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Za državljane Srbije ne postoji vizni režim za navedene zemlje u programu.
  – U slučaju promena na monetarnom tržištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre početka putovanja.
  -Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
  Aranžman je rađen na bazi minimum 50 prijavljenih putnika.

  UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI ORGANIZATORA PUTOVANJA AGENCIJE BOREAS TRAVEL
  LICENCA MINISTARSTVA TURIZMA OTP 16/2016.