Moskva Sankt Peterburg jesen 2019

od 767€ - Aerodromske takse UKJUČENE U CENU
13-20. septembar 2019. - 8 dana / 7 noćenja

Moskva jesen 2019

od 430€ Aerodromske takse uključene u cenu
04-09. oktobar 2019. - 6 dana/ 5 noći