avgust 2021. 6 dana / 5 noćenja
6 dana / 5 noćenja mart 2021
8 dana / 7 noćenja, USKRS 2021
6 dana / 5 noćenja april.2021.
8 dana / 7 noćenja, 01. maj 2021.
6 dana / 5 noćenja maj 2021.
6 dana / 5 noćenja jul 2021.
8 dana / 7 noćenja jul 2021.