25-30.04. 2019 - 6 dana / 3 noćenja
8 dana / 7 noćenja, 27. April - 04. Maj 2019.